Správa počítačov

Správa počítačov

Audit IT

Prečo IT audit

IT audit je preskúmanie celkového stavu IT infraštruktúry, jej jednotlivých prvkov a manažmentu. Takýto audit sa vykonáva z viacerých dôvodov : na začiatku spolupráce, pri plánovanej zmene kľúčového softvéru, pri posúdení možností inovácie IT infraštruktúry ale tiež pri zisťovaní jej bezpečnosti a stability. Na základe výsledkov auditu je možné navrhnúť optimalizáciu, zlepšenia, zmeny alebo doplnenie prvkov.

IT audit informuje

  • Aký je celkový stav vašej IT infraštruktúry
  • Aký je aktuálny stav zabezpečenia vašich systémov a ako ho zlepšiť
  • Ako zvýšiť efektivitu a výkon vašej IT infraštruktúry
  • Ako zvýšiť spoľahlivosť a predchádzať neželaným výpadkom
  • Ako ochrániť integritu dôležitých dát a ako ich zálohovať
Informácie, získané prostredníctvom IT auditu podrobne analyzujeme a na ich základe pripravíme komplexnú dokumentáciu, popisujúcu zistený stav. Predložíme vám návrh zmien a vylepšení a po vzájomnom odsúhlasení vypracujeme plán implementácie.

IT audit a jeho fázy

Vstupné informácie

Navrhneme vám termín stretnutia a návštevy vašej spoločnosti. V rámci stretnutia zistíme a zaevidujeme aktuálny stav vašej IT infraštruktúry a jednotlivých zariadení. Je dôležité, aby ste nás informovali o existujúcich problémoch a slabých miestach, ako ich vnímate v súvislosti s každodennou prevádzkou. Požiadame vás o definovanie aktuálnych a dlhodobých cieľov ako aj plánu rozvoja vášho podnikania.

Analýza a vyhodnotenie

Získané informácie podrobíme detailnej analýze. Vstupné informácie, získané počas stretnutia zaevidujeme do kategórií a utriedime podľa štandardizovaných hodnotiacich kritérií. Vezmeme do úvahy fyzický a morálny vek jednotlivých zariadení, ich funkciu a dôležitosť v rámci IT infraštruktúry ako aj nároky, ktoré sú na ne kladené.

Návrh riešení

Na základe výsledku IT auditu navrhneme konkrétne riešenia. Na základe analýzy a vyhodnotenia IT auditu a s dôrazom na vami definované ciele a plány rozvoja vášho podnikania navrhneme riešenia, určené len pre vás. Implementáciou navrhnutých riešení minimalizujete existujúce obmedzenia a súčasne maximalizujete priestor pre ďalší rozvoj v budúcnosti.

Aj k zubárovi chodíne preventívne. Chcete vedieť ako je na tom Vaše IT?


Chcem to zistiť

TOP
TOP