O nás

O nás

O spoločnosti

"Vďaka optimalizácií a efektivite využívania IT zdrojov sa vaše hospodárenie dostane z červených čísel do čiernych.
Vo výsledku je možné, že váš zisk bude mať o jednu nulu viac.
Okrem toho budú vaše dáta v bezpečí a vy budete každý večer pokojne zaspávať bez toho, aby ste museli rátať ovečky."


Spoločnosť THR Systems, a. s. bola založená v roku 1999. Vznikom spoločnosti došlo k naplneniu snahy jej zakladateľov o zúročenie dlhodobých skúseností v oblasti informačných technológií. THR Systems a. s. vystupuje ako systémový integrátor s cieľom plného pokrytia všetkých služieb potrebných na profesionálne riadenie spoločnosti, od nákupu a inštalácie technického vybavenia cez administráciu až po dvadsaťštyrihodinový servis. Uplatnením najlepších technológií a vývojových zdrojov ponúkame produkty, ktoré zvyšujú efektivitu práce a podporujú realizáciu predstáv a plánov nášho klienta. V našich produktoch a službách aplikujeme rozsiahle skúsenosti z oblasti novej internetovej ekonomiky, čo má za následok efektívnejšie a flexibilnejšie využívanie zdrojov, čím staviame našich klientov na úroveň svetových štandardov.

Poslanie

Naším hlavným poslaním je poskytnúť komplexné riešenie v oblasti informačných technológií, vychádzajúce z overených komponentov a ušité na mieru klienta. Celý tím pracovníkov chce napomáhať pri budovaní, rozvoji a zabezpečení prevádzky informačného systému ako základného pracovného nástroja a prispieť tak k zefektívneniu ostatných pracovných procesov v organizácii klienta.

Cieľ

Cieľom našej spoločnosti je:
  • poskytovať služby na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni;
  • zabezpečiť komplexné služby od úrovne analýzy a návrhu cez úroveň nasadenia informačných technológií, spracovania dát, prezentácie výsledkov až po úroveň návrhov na nevyhnutné zmeny pracovných procesov;
  • byť spoľahlivým partnerom pre klientov, zamestnancov a dodávateľov;
  • chrániť v maximálnej možnej miere dôverné informácie o klientoch a ich súkromí;
  • prispievať k všestrannému rozvoju klientov.

Stratégia

Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá sa od nás očakáva pri plnení našich úloh u klienta, preto okrem vysokého morálneho kreditu musí každý náš zamestnanec spĺňať osobnostné predpoklady z ľudskej a profesionálnej stránky. Naša spoločnosť vytvára podmienky na neustále štúdium nových technológií, sledovanie ich zmien a na výmenu skúseností. Okrem štúdia je jedným z najdôležitejších zdrojov informácií spolupráca s tuzemskými a svetovými dodávateľmi informačných technológií. Sme si vedomí toho, že vnútropodniková informatika pozostáva z ekonomických informácií spracovaných z evidenčných a účtovných dát. Veľkú pozornosť preto venujeme efektívnemu využitiu informačných technológií hlavne v tejto oblasti. Vieme, že s rozvojom našich klientov sa rozvíjame aj my. Naše úsilie a pôsobenie preto orientujeme na rozvoj klienta. Nezostávame však pri poskytovaní informácií o stave a trendoch v nami spracovávaných oblastiach, čo považujeme za samozrejmosť. Snažíme sa podporovať aktivity klienta vo všetkých pozitívnych smeroch. Jednou z takýchto oblastí podpory je možnosť elektronického obchodovania.
TOP
TOP