Kontakt

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky, potrebujete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.


Ekonomické oddelenie:ekonom@thr.sk+421 650 52 00 11    Oddelenie podpory zákazníka:servis@thr.sk+421 650 52 00 12
Obchodné oddelenie:obchod@thr.sk+421 650 52 00 13    Oddelenie správy systémov:admin@thr.sk+421 650 52 00 16
Vývojové oddelenie:vyvoj@thr.sk+421 650 52 00 15    Riešenia pre zdravotníctvo:zdravotnictvo@thr.sk+421 650 52 00 33
Ekonomické oddelenie:ekonom@thr.sk+421 650 52 00 11
Obchodné oddelenie:obchod@thr.sk+421 650 52 00 13
Vývojové oddelenie:vyvoj@thr.sk+421 650 52 00 15
Oddelenie podpory zákazníka:servis@thr.sk+421 650 52 00 12
Oddelenie správy systémov:admin@thr.sk+421 650 52 00 16
Riešenia pre zdravotníctvo:zdravotnictvo@thr.sk+421 650 52 00 33

Sídlo spoločnosti

THR Systems a. s.
Petra Jilemnického 1204/3
960 01 Zvolen
Slovenská Republika

Tel.:+421 45 5400 770
Fax: +421 45 5400 770
E-mail: info@thr.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 6622581003 / 1111
IBAN: SK5511110000006622581003
SWIFT Code: UNCRSKBX

Daňové údaje:
IČO: 36039071
DIČ: 2020068886
IČ DPH: SK2020068886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 599/S.

Prevádzka Zvolen

THR Systems a. s.
Kimovská 2
960 01 Zvolen
Slovenská Republika

Tel.:+421 45 5400 770
Fax: +421 45 5400 770
E-mail: info@thr.sk


Prevádzka Bratislava

THR Systems a. s.
Čapkova 2
811 04 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 650 52 00 15


Prevádzka Nové Zámky

THR Systems a. s.
Turecká 36
940 61 Nové Zámky
Slovenská Republika

Tel.: +421 650 52 00 33Kontaktný formulár

TOP
TOP