IT služby

IT služby

Virtualizácia

Virtualizácia Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (PVE) je open-source serverová virtualizačná platforma na správu serverov s otvoreným zdrojovým kódom pre podnikovú virtualizáciu, so základom v Debian GNU/Linux.
Úzko integruje hypervízor KVM a Linuxové kontajnery (LXC), softvérovo definované úložisko a sieťové funkcie na jednej platforme. Pomocou integrovaného webového používateľského rozhrania môžete jednoducho spravovať virtuálne počítače a kontajnery a mnoho ďalších funkcií ako napríklad tiež integrované nástroje na obnovu po havárii.

Vlastnosti Proxmox VE:

  • Komplexná platforma s otvoreným kódom.
  • Webové rozhranie pre administráciu.
  • Podpora dvoch rozdielnych technológií.Benefity Proxmox Virtual Environment:

  • Vylepšené zabezpečenie s využitím integrovaného firewallu a viacerých zdrojov overenia.
  • Redukcia prestojov vďaka nižším nárokom na údržbu.
  • Riadenie prístupu pre rôznych používateľov a pozície.
  • Integrované nástroje pre zálohovanie s možnosťou plánovania.
  • Využitie rôznych úložísk: LVM Group, iSCSI target, NFS Share, SMB/CIFS, Ceph RBD, GlusterFS, CephFS a ďalšie

Centrálny manažment

Proxmox VE ponúka centralizovaný prístup na správu a jeho použitie nie je komplikované. Celú administráciu môžete vykonávať pomocou integrovaného grafického používateľského rozhrania (GUI), nie je potrebné inštalovať samostatný nástroj na správu. Centrálne webové rozhranie je založené na ExtJS JavaScript framework a je prístupné z akéhokoľvek moderného prehliadača. Okrem úloh správy poskytuje aj prehľad histórie úloh a systémových protokolov každého uzla.

Pre pokročilých používateľov, ktorí sú zvyknutí na pohodlie unixového shellu alebo Windows Powershell poskytuje Proxmox VE rozhranie príkazového riadku na správu všetkých komponentov virtuálneho prostredia. Toto rozhranie má inteligentné vypĺňanie kariet a úplnú dokumentáciu vo forme manuálových stránok UNIX.

K Proxmox VE môžete pristupovať aj z mobilných zariadení buď prostredníctvom aplikácie pre Android alebo prostredníctvom webového rozhrania vo verzii HTML5. Aplikácia Proxmox VE pre Android a rovnako aj HTML5 rozhranie umožňujú prístup k serveru Proxmox VE so správou klastra, uzlov, virtuálnych strojov a kontajnerov.

S integrovanou funkciou živej (online) migrácie je možné presúvať spustené virtuálne stroje z jedného uzla klastra Proxmox VE do druhého bez akéhokoľvek prestoja alebo viditeľného efektu zo strany koncového používateľa. Správcovia môžu tento proces spustiť buď z webového rozhrania alebo z príkazového riadku.


Zvirtualizujeme Vaše súčasné servery, zatiaľ čo Vy ušetríte 70% nákladov na hardware! Meňte svoje nároky na hardware za prevádzky bez toho aby ste vynaložili akékoľvek finančné prostriedky.


To chcem

Virtualizácia VMware

Ďalšou platformou pre virtualizáciu je prostredie od spoločnosti VMware. Riešenia VMware sú mimoriadne populárne a rozšírené vďaka bohatej tradícii, skúsenostiam a podpore zo strany výrobcu.

Riešenia spoločnosti VMware patria medzi komerčné produkty s platenými licenciami. Z tohto dôvodu odporúčame vo väčšine prípadov našim klientom prechod na bezplatnú formu virtualizačného prostredia Proxmox. Okrem nulových zaobstarávacích nákladov sú výhodou tiež rôzne bezplatné nástroje, napr.pre zálohovanie, ktoré sú v prostredí VMware spoplatnené.

Prechod z riešenia VMware na Proxmox je možný, pričom proces migrácie nijako neovplyvňuje a nemodifikuje samotné virtuálne stroje. Po ukončení konverzie a príslušných nastaveniach sú virtuálne počítače dostupné a pripravené poskytovať služby v nezmenenom rozsahu.

Proxmox poskytuje rovnaké funkcie ako VMware a niekoľko výhod navyše vrátane zvýšenej flexibility a nižších nákladov.

Migrácia z iných platforiem by preto mala byť jasnou voľbou.


Iné typy virtualizačných systémov

Existuje mnoho systémov pre vytváranie a správu virtualizačných prostredí. Je možné ich deliť z viacerých hľadísk, najčastejším kritériom je hostiteľský operačný systém.

Pod názvom Hyper-V ponúka vlastné virtualizačné prostredie aj spoločnosť Microsoft. Jedná sa o bezplatnú licenciu, určenú pre hostiteľský operačný systém Windows 64-bit.

Oracle VM VirtualBox je ďalším z možných riešení virtualizácie. Existuje vo variantoch pre rôzne hostiteľské operačné systémy a je k dispozícii ako bezplatný open-source softvér. Najčastejšie je využívaný na prevádzku testovacieho prostredia pre rôzne operačné systémy.

K open-source Virtualizačným systémom sa radí tiež QEMU, multiplatformové prostredie, dostupné pre Linux, macOS a Windows.

Pre hotiteľský operačný systém macOS je určenýp softvér Parallels Desktop for Mac, určený pre emuláciu systému Windows vo virtuálnom prostredí na počítačoch Mac. Je dostupný aj vo verzii pre ChromeOS.


TOP
TOP