IT služby

IT služby

Správa serverov

Windows servery a ich správa

V súčasnosti sú firmy závislé na informačných techológiách omnoho viac než kedykoľvek predtým. Základom mnohých IT funkcií včítane ukladania dát, hostingu webových stránok, emailov a iného softvéru je správe serverov. Bez spoľahlivo fungujúcich serverov väčšina IT služieb skolabuje.

Viaceré spoločnosti už presunuli svoje IT zdroje do cloudových služieb využívajúc servery v cloudových datacentrách, väčšina firiem však naďalej používa vlastnú IT infraštruktúru. Bez ohľadu na umiestnenie, správa servera zahŕňa jeho monitorovanie, údržbu hardvéru, softvéru, zabezpečenia a záloh.

Vzhľadom na rozšírenie operačného systému Windows je aj veľká časť softvéru určená pre túto platformu. Hlavne u firemných softvérových riešení, určených pre sieťové používanie je často nevyhnutné nasadenie softvéru a dát na server s operačným systémom Windows.

Správa serverov formou outsourcingu

Outsourcing ako služba od externého partnera je z pohľadu objednávateľa bezpochyby najjednoduchšou a cenovo najvýhodnejšou formou správy IT a obzvlášť serverov. Serverové systémy kladú výrazne vyššie nároky na skúsenosti a erudíciu svojho správcu než klientske počítače prípadne iný hardvér. Servery zabezpečujú v sieťovom prostredí viaceré služby, pričom väčšina z nich je pre každodennú prevádzku firmy kľúčová. Základné výhody outsourcingu:


1

Nižšie náklady

Mzdové náklady tvoria pre väčšinu firiem značnú časť ich rozpočtu tým viac, ak sa jedná o mzdy vysoko kvalifikovaných IT špecialistov so zameraním na správu serverov. Správou serverov formou outsourcingu využívate znalosti a skúsenosti celého tímu našich odborníkov so zameraním na celú šírku danej problematiky.

2

Vyššia bezpečnosť

Bezpečnosť IT systémov je čoraz dôležitejšou časťou správy IT. Akýkoľvek výpadok či spomalenie vašich serverov vplyvom útoku alebo neoprávneného prístupu má výrazný dopad na vaše podnikanie. Úroveň zabezpezpečenia je potrebné neustále sledovať a prispôsobovať aktuálnym reálnym a potenciálnym hrozbám. Našou prácou je sledovať trendy a aplikovať ich v praxi.

3

Vyššia spoľahlivosť

Základnou ambíciou pri správe serverov je dosiahnuť ich konštantnú dostupnosť. Vďaka monitoringu dokážeme sledovať stav serverov v reálnom čase a predchádzať možným výpadkom. V prípade neočakávanej poruchy skracujeme čas, potrebný na obnovenie služieb na minimum.

4

Menej starostí

Prevádzka IT infraštruktúry je len nevyhnutným nástrojom pre vaše podnikanie. Určite nechcete tráviť čas starostlivosťou o vaše servery namiesto toho, aby ste cielene a intenzívne pracovali na rozvoji svojej spoločnosti. Tím našich odborníkov je pripravený ušetriť vám čas a starosti.


Spávajte pokojne s vedomím, že o Vaše servery sa spoľahlivo stará celý tým odborníkov. Znížte náklady na IT a namiesto toho rozvíjajte svoj biznis!


To chcem

Správa serverov v praxi

Plynulá a spoľahlivá prevádzka vašich serverov by mali byť samozrejmosťou a je preto viac než rozumné zveriť starostlivosť o ne do rúk profesionálom. Uvedieme len niekoľko aktivít, ktoré sú nevyhnutné pre zodpovednú správu serverov:

 • monitorovanie stavu systémov
 • analýza údajov, prevencia a profylaxia
 • administrácia serverov podľa potreby
 • optimalizácia prevádzky
 • aktualizácia operačných systémov a softvéru
 • údržba a optimalizácia databáz
 • helpdesk - podpora klientovLinux servery a ich správa

Linux je bezplatný operačný systém s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý môže ktokoľvek slobodne používať, šíriť a upravovať. Vďaka tomu Linux poskytuje neobmedzené možnosti využitia nielen v IT. Servery sú len jedným z mnohých uplatnení, kde sa Linux cíti ako doma.

Pre ilustráciu : v roku 2023 až 96,3% z milióna web serverov s najvyššou návštevnosťou používa systém Linux. Spoločnosť SpaceX realizovala 65 vesmírnych letov s použitím technológií, využívajúcich Linux. V roku 2023 celosvetovo používa systém Linux až 32,8 milióna používateľov. Aktuálne správy uvádzajú, že 85% všetkých smartfónov používa systém Android s modifikovaným jadrom Linux.

V súčasnosti je Linux najväčším projektom, založeným na softvéri so zverejneným zdrojovým kódom. Tisíce programátorov z celého sveta neustále zdokonaľujú jadro Linuxu, obohacujú ho o nové vlastnosti, hľadajú a opravujú funkčné a bezpečnostné chyby.

Použitie serverov Linux v praxi

Takmer 50% profesionálnych vývojárov používa a preferuje operačný systém na báze systému Linux. Systém Linux je flexibilný, umožňujúci programátorom prispôsobiť si ho podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Rozsiahla komunita systémových a programových vývojárov zabezpečuje, že Linux sa neustále vyvíja, zdokonaľuje a obohacuje o nové možnosti využitia.

Typickým a najčastejším miestom, kde môžeme nájsť Linux je webový server, na ktorom sú umiestnené webové stránky, webshopy a rôzne iné online aplikácie. Linux je svojimi vlastnosťami ideálnym prostredím pre robustné databázové riešenia, virtualizáciu, riadenie sietí a mnoho iných oblastí. Pre každý typ použitia je možné nájsť vhodnú distribúciu, či už bezplatnú alebo komerčnú. Každá distribúcia obsahuje popri linuxovom jadre aj pestrý výber softvéru a podporných knižníc, ktoré je možné bezplatne doplňovať a meniť.Virtuálne servery a ich správa

Server je hardvérový alebo softvérový prvok, poskytujúci služby v sieťovom prostredí.
Pre tento účel použijeme pojem server vo význame fyzického počítača, ktorý vykonáva presne definované úlohy v sieti a slúži tak jednotlivým sieťovým zariadeniam a používateľom.
Donedávna sa serverové služby štandardne umiestňovali a prevádzkovali na vyhradenom fyzickom počítači s potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením. Ak bolo potrebných viac špecifických serverových služieb, častokrát bolo nevyhnutné nasadenie viacerých počítačov s týmito službami, kde každý z nich hral rolu servera.
V súčasnosti prevláda použitie tzv. virtuálnych serverov, kde na jednom počítači je umiestnených niekoľko samostatných virtuálnych počítačov s rôznymi sieťovými službami.

Virtuálne servery v praxi


Pre nasadenie a prevádzku virtuálnych serverov je predovšetkým potrebné zodpovedajúce hardvérové vybavenie, čiže fyzický počítač - server s výkonom, postačujúcim pre aktuálne požiadavky ako aj s rezervou pre budúci rozvoj. Keďže jednotlivé virtuálne servery zdieľajú prostriedky svojho hostiteľského fyzického počítača, treba počítať s tým, že na základe aktuálnej potreby je častokrát nevyhnutné zdroje prerozdeliť resp. prideliť z rezervy.
Každý z virtuálnych serverov sa navonok javí ako nezávislý stroj : má vlastný názov, sieťovú adresu, poskytuje rôzne služby a častokrát je na každom z nich použitý iný operačný systém.

Výhody a špecifiká virtualizácie

Virtualizácia prináša množstvo výhod : úspora priestoru pre umiestnenie, úspora nákladov na energiu a hardvér, spravovanie na jednom mieste, rýchle obnovenie prevádzky po havárii. Popri uvedených výhodách má virtualizácia svoje špecifiká, ktoré je potrebné mať na pamäti pri plánovaní, nasadzovaní i samotnej prevádzke virtuálnych prostredí.


Špecifiká virtualizácie:

 • S virtualizáciou je potrebné počítať už pri výbere vhodného hardvéru pre rolu hostiteľa. Celkový výkon musí postačovať na prevádzku viacerých virtuálnych strojov, rozumné je ponechať aj výkonovú rezervu.
 • Veľmi dôležitá je voľba hostiteľského prostredia čiže virtualizačného softvéru. Pri jeho voľbe treba zvážiť možnosti administrácie, cenu licencie, dostupnosť a cenu zálohovacích nástrojov a tiež náročnosť na hardvér.
 • Hoci je obnova virtuálnych serverov po ich havárii rýchla, vždy musíme mať k dispozícii funkčnú zálohu. Popri zálohách celých virtuálnych strojov je potrebné zálohovať aj dôležité dáta.
 • Nie vždy sú nástroje určené na administráciu a monitorovanie fyzických serverov vhodné aj pre ich virtuálnu formu. Výber vhodného softvéru na správu a sledovanie je často rozdielovým faktorom pre plynulú a bezporuchovú prevádzku.

Administrácia virtuálnych serverov

Proces monitorovania a správy serverov je primárna úloha pre všetkých IT pracovníkov bez ohľadu na to, či svojú prácu vykonávajú interne alebo ako outsourcovanú službu. V súčasnosti organizácie úplne závisia od svojej serverovej infraštruktúry vo vzťahu k takmer všetkým základným funkciám IT, vrátane ukladania údajov, hosťovania aplikácií, e-mailov a obchodných aplikácií. Bez serverov – vlastných, mimo pracoviska, fyzických alebo virtuálnych – sa kritické obchodné procesy jednoducho nemôžu uskutočniť.


Monitorovanie a optimalizácia hardvéru

Je nevyhnutné neustále sledovať stav jednotlivých hardvérových zdrojov, ich využitia, identifikovať maximá a minimá z pohľadu časových, softvérových a používateľských požiadaviek.
Vzhľadom na to, že jednotlivé virtuálne servery majú rôzne funkcie a rôzne operačné systémy, ich hardvérové požiadavky môžu byť značne odlišné. Virtuálne prostredie umožňuje v prípade potreby operatívne prerozdeliť zdroje tak, aby sa dosiahol maximálny efekt a súčasne neboli dosiahnuté alebo dokonca prekročené povolené prevádzkové hodnoty.
Pre bezporuchovú prevádzku akéhokoľvek servera je kritických niekoľko parametrov : aktuálny stav pevných diskov, dostatok operačnej pamäte, zaťaženie a teplota procesorov, celkový stav chladenia systému.

Monitorovanie a optimalizácia softvéru

Ďalším osvedčeným postupom správy servera je priebežné monitorovanie ako serverových operačných systémov tak aj ostatného softvéru, bežiaceho na serveroch. Toto by sa malo vykonávať pravidelne, aby sa identifikovala a vykonala údržba a opravy.
Podľa periodika Computerworld len Microsoft vydal v roku 2021 viac ako 16 hlavných vydaní a opráv na zvýšenie bezpečnosti a výkonu, čo dokazuje, že priebežný dohľad a údržba sú skutočne nevyhnutné.
Záplaty operačných systémov, aktualizácie verzií operačných systémov, ich optimalizácia a aktualizácie firmvéru – to všetko je pri monitorovaní softvéru centralizované a môže byť aplikované vo viacerých virtuálnych operačných systémoch.

Monitorovanie a optimalizácia zabezpečenia

Zabezpečenie servera je ďalším kritickým momentom, ktorý IT manažérom zaberá významnú časť z celkového času, potrebného na manažment systémov. Servery obsahujú veľké množstvo životne dôležitých informácií a vyžadujú preto najvyšší stupeň opatrnosti pri udržiavaní bezpečnej serverovej infraštruktúry.
Kľúčovými bodmi sú najmä inštalácia a aktualizácia antivírusového softvéru, nasadenie a konfigurácia firewallov, politika bezpečnosti používateľských hesiel a ich pravidelná obmena, používanie šifrovanej komunikácie pre citlivé dátové prenosy, nasadenie nástrojov na identifikáciu podozrivej aktivity a jej izoláciu.

Monitorovanie a kontrola zálohovania

Virtualizácia zmenila svet IT v mnohých kľúčových smeroch k lepšiemu, no asi najviac v oblasti zálohovania a obnovy. Zálohovanie fyzických serverov je v zásade jednoduché, obnova zo záloh v prípade potreby môže byť komplikovaná a časovo náročná. Virtualizácia tento scenár výrazne zmenila.
Hlavným rozdielom je, že vo virtuálnom prostredí nie je potrebné nasadzovať zálohovací softvér na každý počítač. Zálohovať sa môžu celé virtuálne stroje prípadne ich snímky bez ohľadu na použitý operačný systém.
Napriek metóde zálohovania na úrovni virtuálneho prostredia je nevyhnutné vykonávať periodicky kontroly konzistentnosti záloh včítane reálneho testovania obnovy a použiteľnosti po obnove.

Manažment a kontrola dát

Správa údajov je manažment zhromažďovania, triedenia a riadenia prístupu k údajom pre podporu produktivity, efektívnosti a rozhodovania. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú dnes údaje v podnikaní zohrávajú, je pre každú spoločnosť bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie nevyhnutná spoľahlivá stratégia správy údajov ako aj vhodný systém správy údajov.
Každá aplikácia, analytický nástroj alebo proces používaný v podniku závisí od bezproblémového prístupu k údajom. Systém správy údajov V princípe pomáha zabezpečiť, aby boli údaje bezpečné, dostupné a presné. Tým však jeho výhody nekončia.
Nadbytok údajov môže byť zahlcujúci a zbytočný ak údaje nie sú správne spravované. Aj veľké množstvo dát je však možné efektívne analyzovať a interpretovať tak, aby prinášali dôležitú spätnú väzbu a pomáhali tak na základe skúseností zdokonaľovať obchodný model.


Zvirtualizujeme Vaše súčasné servery, zatiaľ čo Vy ušetríte 70% nákladov na hardware! Meňte svoje nároky na hardware za prevádzky bez toho aby ste vynaložili akékoľvek finančné prostriedky.


To chcem

TOP
TOP