IT služby

IT službySpráva databáz

Údaje sú pre podniky jedným z najdôležitejších aktív. Môžu sa použiť na strategické obchodné rozhodnutia, zlepšenie marketingových kampaní a optimalizáciu obchodných operácií.
Údaje sa zhromažďujú a ukladajú do štruktúrovaných súborov, takzvaných databáz, kde sú uložené podľa rôznych kategórií. Môže to byť triedenie podľa obchodnej aktivity, teritoriálneho určenia, aktuálnosti, produktov a služieb a mnohých ďalších kritérií.

Ak však neexistuje správny systém správy databáz, organizácia môže čeliť množstvu problémov ako sú nekonzistentné dátové súbory, nízka kvalita dát alebo ich nedostatok, čo môže viesť k chybným rozhodnutiam.

Systém správy databáz (DBMS) je softvérový nástroj, ktorý pomáha organizovať, ukladať a získavať údaje z databázy. Zahŕňa množstvo funkcií, ktoré vzájomne spolupracujú, aby zabezpečili presnosť a dostupnosť údajov.

Každý databázový systém pozostáva z troch hlavných častí:

  • fyzická databáza, obsahujúca údaje
  • databázový stroj, ktorý poskytuje prístup k údajom a umožňuje zmenu obsahu
  • databázová schéma, obsahujúca logickú štruktúru údajov uložených v databáze

Existuje niekoľko typov systémov pre správu databáz podľa rôznych kritérií, ktorými môžu byť dátový model, distribúcia databáz alebo počet používateľov.
Najrozšírenejšie systémy správy databáz sú:


database

Centralizovaný systém správy databáz

Všetky dáta sú uložené v jednom systéme a na jednom mieste. Každý, kto chce získať prístup k údajom, musí prísť do systému fyzicky.

Distribuovaný systém správy databáz

Údaje sa môžu nachádzať v rôznych uzloch, čo uľahčuje prístup k nim v porovnaní s centralizovanými databázovými systémami. Distribuovaný DBMS replikuje údaje medzi rôznymi servermi, takže aj keď jeden systém zlyhá, údaje sa nestratia.

Federatívny systém správy databáz

Federatívny databázový systém mapuje viacero autonómnych databáz do jedného veľkého systému. Odstraňuje potrebu duplikovať zdrojové údaje, ktoré sa sledujú v distribuovanom DBMS. Tento typ databázovej architektúry je najlepší pri riešení projektov distribuovanej integrácie.

Systém správy cloudových databáz

Systém správy cloudovej databázy je typ distribuovanej databázy, ktorá je poskytovaná z cloudu ako služba (Cloud-as-a-Service / CaaS). Zdroje, softvér, informácie a ďalšie údaje sa zdieľajú cez sieť. Cloud slúži ako hlavné úložisko, kde majú ľudia prístup k údajom odkiaľkoľvek na svete.

Systém správy blockchain databáz

Technológia blockchain je štruktúra, ktorá ukladá transakčné záznamy, známe aj ako blok verejnosti v niekoľkých databázach, známych ako „reťaz“, v sieti prepojenej prostredníctvom uzlov typu peer-to-peer. Toto úložisko sa zvyčajne označuje ako „digitálna účtovná kniha“.
Každá transakcia v tejto účtovnej knihe je autorizovaná digitálnym podpisom vlastníka, ktorý transakciu autentifikuje a chráni pred manipuláciou. Preto sú informácie, ktoré obsahuje digitálna účtovná kniha, vysoko bezpečné.

Vaša databáza obsahuje všetko o Vašej firme. Spávajte s kľudným pocitom že je o Vašu databázu dobre postarané a je pravidelne zálohovaná. Náš tým odborníkov nad ňou stále bdie!


To chcem

Najznámejšie systémy správy databáz

Systém správy databáz čiže DBMS je v súčasnosti nevyhnutným nástrojom pre administráciu databáz. K najznámejším systémom správy databáz patria:

Microsoft SQL server

PostgreSQL

PostgreSQL je open-source systém na správu relačných databáz známy svojou robustnosťou, škálovateľnosťou a rozsiahlymi sadami funkcií.

OracleDB

OracleDB je multiplatformový systém na správu relačných databáz (RDBMS), jedná sa o proprietárny systém, optimalizovaný pre hybridné cloudové architektúry.

MySQL

MySQL je celosvetovo najpopulárnejší open-source systém správy databáz, aktuálne vyvíjaný a podporovaný spoločnosťou Oracle. MySQL je využívaný množstvom webových aplikácií a služieb, napríklad Twitter, Uber alebo v aplikácii WordPress..

Servis a optimalizácia databázy

Stav, v akom sa databáza nachádza má výrazný vplyv na dostupnosť, použiteľnosť a efektívnosť obsiahnutých údajov. Význam servisu databáz rastie s jej veľkosťou, objemom uložených dát, počtom používateľov a tiež dôležitosťou údajov pre kľúčové podnikanie spoločnosti.

Servis a optimalizácia databázy pozostáva z viacerých samostatných procesov, z ktorých k najdôležitejším patria : defragmentácia indexových záznamov, údržba a kontrola systémových logov, optimalizácia veľkosti databázy a test integrity. Tieto činnosti je potrebné vykonávať pravidelne, plánovane a v rutinných krokoch. Jedine tak je možné udržať vašu databázu v dobrej kondícii s údajmi, ktoré potrebujete.


TOP
TOP