IT služby

IT služby

Cloudové služby

Cloudové služby sú väčšinou definované ako virtuálna platforma tvorená vzdialenými servermi a umožňujúca ukladať a spracúvať dáta prostredníctvom internetu bez obmedzení. Cloudové riešenie poskytuje množstvo IT služieb, medzi iným používanie serverov, softvéru, databáz, virtuálnych úložísk a sietí.

Hlavné výhody cloudových riešení

Rýchlosť

Ak ste sa rozhodli pre cloudové služby, sú dostupné a pripravené na prevádzku takmer okamžite. To znamená, že produkt či služba sa dostanú na trh ihneď po ich spustení, čo je značná výhoda oproti lokálnym riešeniam. Najmä v oblasti podnikania sa výnosy generujú omnoho skôr po ich uvedení do prevádzky.

Nižšie náklady

V tradičnom lokálnom prostredí bolo plánovanie a nákup správneho harvéru vždy značnou výzvou. Toto však neplatí pre cloud, keďže žiadny hardvér nemusíte kupovať. Namiesto toho platíte za používanie hardvéru hostiteľa a keď hardvér prestane vyhovovať vašim potrebám, môžete ho uvoľniť a nahradiť lepšou konfiguráciou. Týmto spôsobom významne šetríte financie, pretože platíte len za čas, počas ktorého využívate konkrétnu konfiguráciu hardvéru.

Prispôsobenie vašim požiadavkám

Vývoj vlastného podnikania a s tým spojené nároky na služby a hardvér nie je nikdy jednoduché predpovedať. Pri cloudových službách stačí správne nastaviť monitorovací nástroj, ktorý vám poskytne informáciu o vašich aktuálnych nárokoch. Vďaka tomu môžete operatívne zvyšovať alebo znižovať úroveň služieb a ich využitia a šetriť tak ďalšie výdavky.

Dostupnosť

Práca s cloudovým prostredím vám umožňuje pristupovať k zdrojom, údajom, službám a aplikáciám odkiaľkoľvek, pokiaľ ste pripojení na internet. Pokiaľ práve nemáte k internetu prístup, niektoré nástroje vám umožnia pracovať lokálne a po opätovnom pripojení sa vykonané zmeny premietnu do cloudu.

Vyššia bezpečnosť

Uloženie dôležitých údajov na bezpečnom a odolnom mieste je prioritou pre každého, obzvlášt ak sa jedná o údaje súvisiace s podnikaním. Cloud poskytuje vysoko bezpečné úložisko pre vaše dáta a zároveň umožňuje prístup k nim kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné. Všetky dáta uložené v cloude sú zašifrované a zabezpečené tak, aby s nimi nebola možná neoprávnená manipulácia.

Základné typy cloudových služieb

  • Dátové služby : v cloude sú uložené vaše údaje
  • Serverové služby : v cloude je virtuálna serverová platforma
  • Aplikačné služby : využívate aplikácie z cloudu bez nutnosti ich inštalácie lokálne

Samozrejme, uvedené typy služieb je možné navzájom kombinovať.

cloud

Nemíňajte zbytočne Vaše finančné prostriedky na obnovu a upgrade serverov a licencií. S nami máte Vaše dáta a aplikácie vždy rýchle, funkčné a v bezpečí. Meňte svoje nároky na IT služby za pochodu jednou požiadavkou!


To chcem

Kroky pri prechode do cloudu

1

Analýza požiadaviek a konzultácie

Na základe vašich požiadaviek spolu posúdime vhodnosť prechodu do cloudu.

2

Typ cloudu a služieb

Poradíme vám, ktorý typ cloudových služieb zodpovedá vašim nárokom a nájdeme ideálne riešenie

3

Proces migrácie a konfigurácia

Pripravíme lokálne prostriedky na prechod do cloudu a pomôžeme vám s migráciou a nastavíme prevádzkové parametre.

4

Uvedenie do prevádzky a manažment

Postaráme sa o spustenie cloudových služieb, vysvetlíme vám ich používanie a budeme ich trvalo manažovať.

Perspektíva a referencie

S rapídnym rozvojom internetu a online služieb v podnikaní sa využívanie clodu stáva čoraz bežnejším. Cloudové riešenia využívajú aj najväčší technologickí hráči ako sú Pinterest, Spotify, Netflix či Expedia. A konečne : platforma Microsoft 365 nie je ničím iným než prechodom na cloudové služby zákazníkom. K modernému a dynamickému podnikaniu určite patrí aj používanie cloudových služieb.


TOP
TOP