IT služby

IT služby

Antivírusová ochrana

Používanie antivírusového softvéru je najsilnejšou obranou proti kybernetickým hrozbám. Vírusy a malvér nie sú žiadnou novinkou, ochrana pred nimi je však čoraz dôležitejšia, keďže trávime viac života online.

Antivírus je softvér určený na detekciu a odstránenie vírusov a iných druhov škodlivého softvéru z počítača alebo mobilného zariadenia. V tomto prípade neexistuje rozdiel medzi serverom, klientskym počítačom alebo iným zariadením, ochrana je v každom prípade veľmi dôležitá.

Škodlivý softvér je kód, ktorý môže poškodiť vaše počítačové systémy a údaje na nich. Vaše zariadenia sa môžu infikovať neúmyselným stiahnutím malvéru, ktorý je v prílohe e-mailu, skrytý na USB disku alebo dokonca jednoducho návštevou pochybnej webovej stránky.

Keď sa škodlivý softvér alebo vírus dostane do vášho systému, môže ukradnúť údaje, zašifrovať ich a znemožniť vám prístup k nim alebo ich dokonca úplne vymazať. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité používanie správne zvoleného a aktualizovaného antivírusového softvéru.

Body antivírusovej ochrany

1

Sieťová brána

Sieťová brána (gateway) oddeľuje vnútornú sieť od verejnej siete - internetu. Z pohľadu bezpečnosti je najdôležitejším prvkom sieťovej brány firewall v podobe hardvéru alebo softvéru. Ako sieťová brána môže slúžiť špeciálne určené zariadenie, hardvér s integrovanými funkciami na riadenie sieťovej prevádzky a zabezpečenie.

2

Serverové systémy

Zabezpečenie serverov sa zameriava na ochranu údajov a zdrojov na nich uložených. Zahŕňa nástroje a techniky, ktoré pomáhajú predchádzať prienikom, hackerským útokom a iným škodlivým akciám. Pre ochranu IT infraštruktúry je vhodné a dostatočné zabezpečenie serverov obzvlášť dôležité.

3

Klientske stanice

Klientsky počítač je miestom najčastejšieho kontaktu používateľa s ostatnými prvkami IT infraštruktúry. Je to súčasne aj miesto s najvyššou mierou ohrozenia vplyvom ľudského faktora a je preto veľmi dôležité znížiť riziko na minimálnu možnú mieru.

Oblasti antivírusovej ochrany

Zabezpečenie vnútornej siete

Spoľahlivá a správne konfigurovaná brána firewall je prvým krokom účinnej antivírusovej ochrany. Rovnako sa zabezpečenie musí aplikovať na servery, sieťové úložiská a ďalšie sieťové zariadenia.

Klientsky antivírusový softvér

Výberom vhodného antivírusového softvéru pre klientske počítače je možné predísť veľkému množstvu bezpečnostných incidentov. Väčšina antivírusových softvérov je dostupné vo verzii pre všetky bežne používané operačné systémy a poskytuje rozsiahlu ochranu vrátane ochrany pred vírusmi, malvérom, ransomvérom a iným škodlivým softvérom.

Ochrana emailovej komunikácie

Ak poskytovateľ emailových služieb poskytuje šifrovanú komunikáciu s emailovým serverom, je dôležité používať výhradne tento spôsob komunikácie. V prípade infraštruktúry s vlastným emailovým serverom je potrebné zvoliť riešenie, poskytujúce šifrovanú komunikáciu včítane antivírusového softvéru a filtra nevyžiadanej pošty pre emailový server.

Redundantné systémy

Redundantný systém je systém, ktorý obsadzuje viac priestoru alebo zdrojov, než je práve nevyhnutné. V prípade antivírusovej ochrany je redundancia systémov výhodou, keď funkcia poškodeného systému môže byť okamžite nahradená redundantným, na prvý pohľad a za normálnych okolností nadbytočným systémom.

Včasná detekcia

Pre včasnú detekciu hrozieb je potrebná priebežná analýza rizík v kombinácii s relevantným softvérovým vybavením. Správne zvolený a nastavený antivírusový systém dokáže pracovať autonómne a v mnohých prípadoch odhaliť a zneškodniť útok skôr, než používatelia zaznamenajú akýkoľvek negatívny efekt.

Informovanosť personálu

Súčasťou správnej bezpečnostnej politiky je pravidelná zmena prístupových hesiel. Napriek tomu si používatelia kvôli zjednodušeniu často uchovávajú heslá na predvídateľných a ľahko prístupných miestach. Častým javom medzi používateľmi je tiež otváranie príloh v emailoch z neznámych zdrojov, klikanie na internetové odkazy v emailoch z neznámych adries alebo navštevovanie podozrivých lokalít či sociálnych sietí. Je potrebné používateľov neustále informovať o existujúcich rizikách, vystríhať ich pred nimi a motivovať k zodpovednému správaniu.

TOP
TOP