Bezpečnosť

Bezpečnosť

Zabezpečenie siete

Zabezpečenie siete je životne dôležité pri ochrane klientskych údajov a informácií, udržiavaní bezpečnosti zdieľaných údajov a zaistení spoľahlivého prístupu a výkonu celej sieťovej infraštruktúry ako aj ochrany pred kybernetickými hrozbami.

Dobre navrhnuté riešenie zabezpečenia znižuje režijné náklady a chráni organizácie pred problémami, ku ktorým dochádza v dôsledku bezpečnostného incidentu. Zabezpečenie legitímneho prístupu k systémom, aplikáciám a údajom umožňuje spoľahlivý a plynulý chod vášho podnikania.

Jedná sa o rozsiahly a zastrešujúci pojem, popisujúci hardvérové a softvérové riešenia ako aj procesy alebo pravidlá a konfigurácie, týkajúce sa používania siete, dostupnosti a celkovej ochrany pred hrozbami. Zabezpečenie siete zahŕňa riadenie prístupu, vírusový a antivírusový softvér, bezpečnosť aplikácií, sieťovú analýzu, typy zabezpečenia súvisiaceho so sieťou (koncový bod, web, bezdrôtové pripojenie), brány firewall, šifrovanie, VPN a ďalšie.

Zabezpečenie siete obsahuje:

Brány firewall

Firewally riadia prichádzajúcu a odchádzajúcu prevádzku v sieťach s vopred určenými bezpečnostnými pravidlami. Zabezpečenie siete sa vo veľkej miere spolieha na brány firewall a najmä brány novej generácie, ktoré sa zameriavajú na blokovanie malvéru a útokov na aplikačnej vrstve.


Segmentácia siete

Segmentácia siete definuje hranice medzi jednotlivými časťami siete, definovanými na základe spoločnej funkcie, rizika alebo úlohy v rámci firmy. Príkladom môže byť oddelenie firemnej siete od internetu.


Riadenie prístupu

Riadenie prístupu definuje ľudí, skupiny alebo zariadenia, ktoré majú prístup k sieťovým aplikáciám a systémom a slúži primárne pre zamedzenie neoprávneného prístupu. Každý používateľ by mal mať len taký prístup a povolenia, ktoré potrebuje na plnenie svojej úlohy. S riadeným prístupom sú spojené ďalšie služby ako napríklad terminálové služby alebo VPN.


Zabezpečenie elektronickej pošty

Zabezpečenie elektronickej pošty sa vzťahuje na všetky procesy, produkty a služby určené na ochranu e-mailových účtov a obsahu e-mailov pred vonkajšími hrozbami. Väčšina poskytovateľov e-mailových služieb má vstavané funkcie zabezpečenia, je však užitočné doplniť ich vlastnými nástrojmi na úrovni lokálnej siete.


Vzdialený prístup cez VPN

Vzdialený prístup VPN (virtuálna privátna sieť) poskytuje vzdialený bezpečný prístup do podnikovej siete jednotlivým klientom alebo zariadeniam, ako sú napríklad mobilní používatelia alebo terénni pracovníci. Súkromie a integrita citlivých informácií je zaistená prostredníctvom viacfaktorovej autentifikácie a šifrovania všetkých prenášaných údajov.


TOP
TOP