Bezpečnosť

Bezpečnosť

Záchrana a obnova dát

Najlepšou ochranou pred stratou dôležitých dát je prevencia.

Vďaka správne nastavenej politike zabezpečenia, zálohovaniu systémov a dát, zabezpečeniu sieťovej infraštruktúry a antivírusovým riešeniam je vo väčšine prípadov možné strate dát predchádzať. Napriek tomu sa však môže vyskytnúť situácia, kedy všetko nasvedčuje tomu, že k reálnej strate dát došlo.

Pre podobné prípady je ideálne mať pripravený plán postupov s presne definovanými krokmi, osobami a ich úlohami. Najhoršou voľbou by bolo podľahnúť panike a stresu. Je treba postupovať podľa plánu, systematicky a po jednotlivých krokoch. Pri správne nastavenej stratégii je viac než pravdepodobné, že existuje záloha, ktorú je možné použiť alebo jej alternatíva.

Aj v prípade reálnej straty dát sú však spôsoby, ako vzniknutú situáciu riešiť. V súčasnosti sú dostupné špecializované nástroje a služby, ktoré aj z evidentne poškodených médií dokážu dáta zachrániť a v prevažnej väčšine obnoviť do pôvodného stavu. Často pomôže staršia "zabudnutá" záloha celého systému a v kombinácii s aktuálnou zálohou dát je možné v rozumnom čase obnoviť prevádzku systému do požadovaného stavu.


Zásady prevencie straty dát


Stratégia proatkivity

Proaktivita znamená celý komplex systémov, nastavení a pravidiel, slúžiacich predchádzaniu krízových situácií


Monitorovanie a údržba

Neustály monitoring infraštruktúry, funkčný systém upozornení a varovaní, plánovaná úrdžba hardvéru a softvéru - to všetko sú dôležité faktory prevencie.


Politika zálohovania a obnovy

Zopakujeme mnohokrát vyslovené : starostlivo vypracovaná a dodržiavaná politika zálohovania je liekom na väčšinu problémov.


TOP
TOP