Slovak versionEnglish version

THR Systems a. s.
Jilemnického 3, Zvolen
tel.: +421 650 52 00 00
info@thr.sk

Branch Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Branch Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


About company - References


Introducing several companies where you can check the quality of our services and verify the satisfaction of our customers.

Health Care

 • Cymedica SK, spol. s r. o.
 • Medochemie, Ltd.
 • Nemocnica s poliklinikou Komárno Forlife, n. o.
 • Nemocnica Zvolen, a.s.
 • Slovenský červený kríž

Building Industry

 • InterierTeam s.r.o.
 • PurStav s.r.o.

Education

 • Slovenská predagogická knižnica
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Travelling

 • Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s. r. o.
 • CKM 2000 Travel, s. r. o.
 • Globaltour, cestovná kancelária, s. r. o.

Commerce

 • Aspex, s. r. o.
 • Capital Management, s. r. o.
 • Fotolab L&K
 • Kappa Sport, s. r. o.
 • Sodexho, Spoločné stravovanie a služby, s. r. o.
 • Transmisie Engineering, a. s.
 • WMJ Company, s. r. o.

State and Public Government

 • Informačná kancelária Rady Európy
 • Krajská prokuratúra
 • Krajské riaditeľstvo PZ
 • Mesto Sliač
 • Národná banka Slovenska

Accounting Services

 • Account - vedenie účtovnej evidencie
 • ProAudit, s. r. o.

Agriculture

 • Insemas, spol. s r. o.
 • Poľnonákup Hornonitran, a. s.
 • Poľnonákup Žitňan, a. s.
 • Zväz pestovateľov, spracovateľov a zhodnotiteľov sóje

Industry

 • Berndorf Bäderbau SK s.r.o
 • Ecolab-SK, s. r. o.
 • Henkel Slovensko, spol. s r. o.
 • Chemolak, a. s., Smolenice
 • Messer Tatragas, a. s.
 • Plastika, a. s.
 • Premac, spol. s r. o.
 • Trido Slovakia, s. r. o.