Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Služby - Outsourcing

Technická a systémová podpora

Pri outsourcingu nemusíte vynakladať prostriedky na prevádzku oddelení informačných technológií, a pritom ich môžete u nás plnohodnotne využívať. Takisto nemusíte investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistov, no pritom ich máte k dispozícii podľa potreby. Ak rastú alebo klesajú požiadavky na technické a personálne zdroje, nemusíte hľadať dodatočné zdroje a riešiť problém, čo s prebytočnými kapacitami. Všetky povinnosti a s nimi spojené ekonomické riziká môžete nechať na našich pleciach, ak budeme vaším dodávateľom outsourcingových služieb.

Oblasť informačných technológií je najdynamickejšie sa rozvíjajúca sféra spomedzi všetkých odvetví. Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom skúsenosti a znalosti, ktoré sú neustále aktualizované vďaka aktívnemu dopĺňaniu si informácií v oblasti informačných technológií, preto sa môžete efektívnejšie venovať vašim činnostiam a vytvárať tak väčšiu expanziu vo vašom odvetví bez zbytočných nákladov a straty času.

Monitoring a vzdialená správa

Monitoring je neoddeliteľným nástrojom na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti informačných technológií. Neustálym dohľadom nad vašimi technológiami vieme predísť možným problémom; bez toho, aby ste to vôbec zaregistrovali, odstránime vzniknuté rizikové situácie. Vzdialená správa nám k tomu všetkému napomáha a ak nás požiadate o urýchlenú zmenu v nastavení systému, naše reakcie sú okamžité.

Náš 24/7 servis ponúka:
  • konzultácie a poradenstvo,
  • vzdialené servisné zásahy – okamžite,
  • osobné servisné zásahy – do 3 hodín od nahlásenia na zákaznícku linku v rámci celého Slovenska,
  • pravidelnú kontrolu systému,
  • predchádzanie vzniku servisných prípadov,
  • aktualizáciu softvéru a hardvéru,
  • vzdialenú správu a dohľad nad systémovými prostriedkami zákazníka.