Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Riešenia - Antivírové

Antivírové systémy

Ak interne vo firme používate operačné systémy, ktoré podliehajú vírovému šialenstvu, potom určite uvítate antivírový systém, ktorý filtruje elektronickú poštu prichádzajúcu aj odchádzajúcu. Je dôležité filtrovať aj odchádzajúcu poštu, nakoľko existujú vírusy, ktoré náhodne vyberajú dokumenty z disku, napadnú ich a rozosielajú všetkým ľuďom zo zoznamu. Sú známe prípady, keď takýmto spôsobom opustili firmu dôležité interné dokumenty.

Na odhaľovanie vírusov existuje veľké množstvo produktov. Veľa z nich je vhodných aj na prevádzkovanie v operačnom systéme Linux, menej je tých, ktoré sú vhodné na nasadenie na konkrétnu distribúciu, nakoľko sú to zväčša komerčné produkty, ktoré sú distribuované v binárnej forme. Existujú však aj také, ktoré sú voľne šíriteľné, ich kvalita je porovnateľná s ich komerčnými konkurentmi a navyše si ich môžete pretvoriť na svoj obraz.