Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Ponuka - PC siete

Projektovanie

Profesionálne projektovanie dátových sietí je prvým predpokladom na spoľahlivé a výkonné prevádzkovanie dátových prenosov. Na základe dlhodobých skúseností a každodennej informovanosti o zavádzaní nových technológií sú naši projektanti pripravení zrealizovať aj ten najnáročnejší projekt v oblasti:
  • metalických sietí,
  • optických sietí,
  • rádiových sietí.

Pasívne prvky

Pri výbere komponentov a pri realizácii inštalácie kladieme dôraz hlavne na overenú skutočnosť, že sieť je taká silná, aké je silné jej najslabšie miesto. Preto nepodceňujeme ani tie najmenšie prvky. Technické vybavenie pozostáva len z odskúšaných značkových komponentov a inštaláciu vykonávajú skúsení technici, ktorí ju na záver celú zdokumentujú; súčasťou dokumentácie je aj merací protokol.

Aktívne prvky

Naším cieľom je poskytnúť čo najefektívnejšie riešenie, snažíme sa preto dodávať produkty hlavne od renomovaných výrobcov aktívnych prvkov, ktorí zabezpečujú bezporuchovosť, dlhú životnosť, prípadne doživotnú záruku: CISCO Systems, 3COM. Kvalitný výber aktívnych prvkov umožňuje v budúcnosti efektívne prevádzkovanie siete z dôvodu rýchleho vzdialeného zásahu pri manažovaní prvkov, prípadne plynulé riadenie dátových tokov na požiadanie.