Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


O spoločnosti - Referencie


Predstavujeme niekoľko vybraných firiem, aby ste si mohli overiť spokojnosť našich zákazníkov s kvalitou nami dodávaných služieb.

Zdravotníctvo

 • Cymedica SK, spol. s r. o.
 • DOM Božieho milosrdenstva, n.o.
 • Kúpele Sliač a.s.
 • Medochemie, Ltd.
 • Nemocnica s poliklinikou Komárno Forlife, n. o.
 • Nemocnica Zvolen, a.s.
 • Slovenský červený kríž

Stavebníctvo

 • AGNOS s.r.o.
 • ARCH-AT s.r.o.
 • ELORA Slovakia s.r.o.
 • InterierTeam s.r.o.
 • PurStav s.r.o.
 • STAVIT, spol. s r.o.

Vzdelávanie

 • Slovenská predagogická knižnica
 • Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Cestovný ruch

 • Agritours Slovakia, cestovná kancelária, s. r. o.
 • CKM 2000 Travel, s. r. o.
 • Globaltour, cestovná kancelária, s. r. o.

Obchod a služby

 • AUTOKODUS, s.r.o.
 • Fotolab L&K
 • JAS Consult, s.r.o.
 • Kappa Sport, s. r. o.
 • Kapex s.r.o.
 • Obchodné domy PRIOR STRED a.s.
 • PNEU DT s.r.o.
 • Sodexho, Spoločné stravovanie a služby, s. r. o.
 • TODEX REAL s.r.o.
 • Trans point s.r.o.
 • V-Spoj s.r.o.

Štátna a verejná správa

 • Informačná kancelária Rady Európy
 • Krajská prokuratúra
 • Krajské riaditeľstvo PZ
 • Mesto Sliač
 • Národná banka Slovenska

Účtovné služby

 • Account - vedenie účtovnej evidencie
 • ProAudit, s. r. o.

Právne služby

 • Exekutor JUDr. Jozef Ďurica
 • Exekutor JUDr. Lucia Ulianková
 • Ulianko & Holčík, s.r.o.

Poľnohospodárstvo

 • Insemas, spol. s r. o.
 • Poľnonákup Hornonitran, a. s.
 • Poľnonákup Žitňan, a. s.
 • Zväz pestovateľov, spracovateľov a zhodnotiteľov sóje

Priemysel

 • Berndorf Bäderbau SK s.r.o
 • Berndorf Sandrik s.r.o.
 • Ecolab-SK, s. r. o.
 • Henkel Slovensko, spol. s r. o.
 • Chemolak, a. s., Smolenice
 • Messer Tatragas, a. s.
 • Plastika, a. s.
 • Premac, spol. s r. o.
 • REGOS s.r.o.
 • Transmisie Engineering, a. s.
 • Trido Slovakia, s. r. o.