Slovak versionEnglish version

Pobočka Zvolen
THR Systems a. s.

Kimovska 2, Zvolen
tel.: +421 45 5400 770
info@thr.sk

Pobočka Bratislava
THR Systems a. s.

Čapkova 2, Bratislava 1
tel.: +421 650 52 00 15
info@thr.sk

Pobočka Nové Zámky
THR Systems a. s.

Turecká 36, Nové Zámky
tel.: +421 650 52 00 33
info@thr.sk


Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, potrebujete bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Jednotlivé oddelenia

Ekonomické oddelenie:
+421 650 52 00 11
Oddelenie podpory zákazníka:
+421 650 52 00 12
Obchodné oddelenie:
+421 650 52 00 13
Oddelenie správy systémov:
+421 650 52 00 16
Vývojové oddelenie:
+421 650 52 00 15
Riešenia pre zdravotníctvo:
+421 650 52 00 33

Sídlo spoločnosti

THR Systems a. s.
Petra Jilemnického 1204/3
960 01 Zvolen
Slovenská Republika

Tel.: +421 45 5400 770
Fax: +421 45 5400 770
E-mail: info@thr.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Číslo účtu: 6622581003 / 1111
IBAN: SK5511110000006622581003
SWIFT Code: UNCRSKBX

Daňové údaje:
IČO: 36039071
IČ DPH: SK2020068886
DIČ: 2020068886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 599/S.

Prevádzky

Prevádzka Zvolen


THR Systems a. s.
Kimovska 2
960 01 Zvolen
Slovenská Republika

Tel.: +421 45 5400 770
Fax: +421 45 5400 770
E-mail: info@thr.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Číslo účtu: 6622581003 / 1111
IBAN: SK5511110000006622581003
SWIFT Code: UNCRSKBX

Daňové údaje:
IČO: 36039071
IČ DPH: SK2020068886
DIČ: 2020068886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 599/S.

Prevádzka Bratislava

THR Systems a. s.
Čapkova 2
811 04 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 650 52 00 15

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Číslo účtu: 6622581003 / 1111
IBAN: SK5511110000006622581003
SWIFT Code: UNCRSKBX

Daňové údaje:
IČO: 36039071
IČ DPH: SK2020068886
DIČ: 2020068886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 599/S.

Prevádzka Nové Zámky

THR Systems a. s.
Turecká 36
940 61 Nové Zámky
Slovenská Republika

Tel.: +421 650 52 00 33

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Číslo účtu: 6622581003 / 1111
IBAN: SK5511110000006622581003
SWIFT Code: UNCRSKBX

Daňové údaje:
IČO: 36039071
IČ DPH: SK2020068886
DIČ: 2020068886

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 599/S.